COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị nội dung thư mục dưới dạng cây trên Linux

18
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:07:53 (GMT+7)

Để hiển thị nội dung thư mục dưới dạng cây trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (root)
tree
Kết quả
.
├── home
│   └── website1.txt
└── snap
    └── lxd
        ├── common
        └── current -> 14804

4 directories, 2 files

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận