COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị giá trị của một biến trên Linux

541
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:51:14 (GMT+7)

Để hiển thị giá trị của một biến trên Linux, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
echo $[variable-name]

Chú thích tham số lệnh echo:

$[variable-name]: Là giá trị của biến bạn muốn hiển thị.

Ví dụ minh họa:

Giả sử chúng ta có một biến như sau: company = "123host". Để hiển thị giá trị của company trên Linux, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
echo $company
Kết quả
123host

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận