COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị dung lượng Ram với một số lần làm mới cụ thể trên Linux

9
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 13:36:46 (GMT+7)

Chúng ta có thể sử dụng tham số -c để hướng dẫn lệnh free tự động thoát sau khi làm mới đầu ra một số lần cụ thể như sau:

bash (non-root)
free -c 4
Kết quả
        total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     3054232   372864    90368    1016   2591000   2481032
Swap:     524284    64068   460216

        total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     3054232   372864    90368    1016   2591000   2481032
Swap:     524284    64068   460216

        total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     3054232   372864    90368    1016   2591000   2481032
Swap:     524284    64068   460216

        total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     3054232   372864    90368    1016   2591000   2481032
Swap:     524284    64068   460216

Chú thích tham số lệnh free:

 • -c: Tham số in lặp lại N lần, sau đó thoát.

 • 4: Là số lần lặp lại.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận