COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị dung lượng Ram với cột buff và cache tách biệt trên Linux

18
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 13:19:23 (GMT+7)

Mặc định khi hiển thị dung lượng bộ nhớ Ram thì buff và cache sẽ được gộp thành một cột buff/cache. Để tách biệt buff và cache chúng ta dùng tham số -w như sau:

bash (non-root)
free -w
Kết quả
        total    used    free   shared   buffers    cache  available
Mem:     3054232   372984    94976    1016    81440   2504832   2480912
Swap:     524284    65100   459184

Chú thích tham số lệnh free:

 • w: Tham số hiển thị đầu ra rộng.

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận