COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị dung lượng Ram dưới dạng Megabyte và Gigabyte trên Linux

16
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 13:24:26 (GMT+7)

Để hiển thị thông tin Ram ở định dạng con người có thể đọc được (thường là Megabyte và Gigabyte), chúng ta sử dụng tham số -h.

bash (non-root)
free -h
Kết quả
        total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      2.9Gi    359Mi    97Mi    0.0Ki    2.5Gi    2.4Gi
Swap:     511Mi    62Mi    449Mi

Chú thích tham số lệnh free:

 • -h: Tham số hiển thị thông tin ở định dạng con người có thể đọc được (Megabyte và Gigabyte).

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận