COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị dung lượng ổ đĩa theo loại phân vùng trên Linux

10
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 13:30:23 (GMT+7)

Nếu chúng ta muốn hiển thị dung lượng ổ đĩa theo một loại phân vùng nhất định, chúng ta sử dụng tham số -t như sau:

bash (non-root)
df -t ext4
Kết quả
Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3    25530028 5590744 18848368 23% /

Chú thích tham số lệnh df:

 • -t: Tham số hiện thị loại phân vùng thuộc loại nào đó.

 • ext4: Là loại phân vùng chúng ta chỉ định.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận