Bài viết

Các bài viết kỹ thuật giá trị dành cho Sysadmin và Developer

Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Fathom Analytics trên Ubuntu 20.04

Fathom Analytics là một nền tảng phân tích trang web mã nguồn mở, giúp bạn có thể theo dõi websie của mình lưu trữ cung cấp số liệu thống kê trang web đơn giản và riêng tư là một giải pháp tốt để thay thế cho phần mềm Go..
599 0 0 • 8 Tháng tư, 2022 • Bởi author Phạm Khánh Linh Ubuntu Ứng dụng

Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Ackee trên Ubuntu 20.04

Ackee là phần mềm phân tích website có mã nguồn mở có thể cài đặt rất đơn giản, chạy trên server của riêng. Ackee được sử dụng để theo dõi lượng truy cập vào website, là giải pháp tốt để thay thế cho phần mềm Google Anal..
564 0 0 • 8 Tháng tư, 2022 • Bởi author Phạm Khánh Linh Ubuntu Ứng dụng

Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Umami trên Ubuntu 20.04

Umami là một chương trình phân tích website có mã nguồn mở, nó đơn giản và riêng tư và là giải pháp tốt để thay thế cho phần mềm Google Analytics của Google. Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn bạn từng bước để cài đặt Umam..
588 0 0 • 22 Tháng ba, 2022 • Bởi author Phạm Khánh Linh Ubuntu Ứng dụng

Hướng dẫn thiết lập Suricata làm Hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) trên Ubuntu 20.04

Chúng sẽ cấu hình chế độ ngăn chặn xâm nhập (IPS) tích hợp sẵn của Suricata trên Ubuntu 20.04. Theo mặc định, Suricata được định cấu hình để chạy như một hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), hệ thống này chỉ tạo cảnh báo v..
853 0 0 • 22 Tháng ba, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Security Suricata

Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Plausible Analytics trên Ubuntu 20.04

Plausible Analytics là công cụ phân tích website miễn phí và là mã nguồn mở có thể giúp bạn theo dõi lượng truy vào các website của mình trên bảng điều khiển hiện đại, đơn giản, riêng tư và dễ sử dụng. Là giải pháp tốt đ..
722 1 0 • 14 Tháng ba, 2022 • Bởi author Phạm Khánh Linh Ubuntu Ứng dụng

Hướng dẫn cài đặt SIEM dùng Suricata và Elastic Stack trên Ubuntu 20.04

Chúng ta sẽ khám phá cách tích hợp Suricata với Elasticsearch, Kibana và Filebeat để bắt đầu tạo công cụ quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) trên Ubuntu 20.04. Các công cụ SIEM được sử dụng để thu thập, tổng hợp,..
954 1 0 • 14 Tháng ba, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Security Ứng dụng Ubuntu Suricata

Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê Web Matomo trên Ubuntu 20.04

Matomo là một nền tảng phân tích trang web mã nguồn mở, cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình, là một sự thay thế tuyệt vời cho Google Analytics. Nó giúp bạn thu thập tất cả thông tin quan trọng về người..
1136 1 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Phạm Khánh Linh Ubuntu Ứng dụng

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên Ubuntu 20.04

Jenkins là Open-source Continuous Integration Server được viết bằng Java hỗ trợ việc tự động hóa quá trình tích hợp liên tục của phần mềm. Jenkins được sử dụng xuyên suốt vòng đời của phần mềm từ việc thiết kế, kiểm tra ..
854 0 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tiến Thanh Ubuntu System tools

Hướng dẫn cài đặt Suricata trên Ubuntu 20.04

Suricata là một công cụ giám sát an ninh mạng sử dụng tập hợp các chữ ký do cộng đồng tạo ra và do người dùng xác định để kiểm tra và xử lý lưu lượng mạng.
1142 1 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Security Suricata

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên CentOS 7

SSH Key được sinh ra để thay thế mật khẩu thông thường nhằm đảm bảo hơn về tính bảo mật hơn khi SSH. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SSH Key trên CentOS 7.
916 0 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản CentOS Security

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết kỹ thuật

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm