Bash

Bash là một Unix Shell, cũng là một ngôn ngữ lệnh được viết bởi Brian Fox. Được phát hành lần đầu vào năm 1989, nó cũng là login shell mặc định của hầu hết các bản phân bối Linux. Với Bash bạn có thể viết script để tự động hóa hệ thống, hoặc thực thi các tác vụ khác nhau trên máy chủ Linux.

COMMAND LINE KUNG FU

Cách kiểm tra một lệnh có tồn tại hay không

380 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tạo file dung lượng lớn

Lệnh sau tạo file với dung lượng chỉ định. Hữu ích cho việc test hệ thống.
1013 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê kết nối mạng của một người dùng nhất định trên Linux

Lệnh lsof -a -Pi -u username -n liệt kê toàn bộ kết nối mạng (TCP lẫn UDP ở mọi trạng thái) của một người dùng nhất định trên máy chủ Linux.
1440 0 • 10 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Hien Phan Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê các port đang mở trên máy chủ Linux

Lệnh netstat -plnt hiển thị các port TCP đang mở ( hay còn gọi là listen hoặc lắng nghe) trên máy chủ Linux. Hữu ích khi bạn muốn kiểm tra xem dịch vụ mà bạn vừa cấu hình đã hoạt động ở port mà bạn chỉ định hay chưa....
3307 2 • 20 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra nhanh trạng thái kết nối mạng trên Linux

Lệnh ss -s sẽ hiển thị tổng quan trạng thái kết nối mạng trên máy chủ Linux, giúp bạn nắm các thông số các kết nối TCP`, `UDP đang được thiết lập.
2264 0 • 15 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tìm các file có từ nào đó trên Linux

Lệnh tìm các file trong thư mục có từ nào đó trên Linux. Hữu ích khi bạn đang muốn tìm xem các file mã nguồn website có file nào nghi bị nhiễm mã độc hay không.
1385 0 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra inode đang sử dụng trên Linux

1681 0 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash Storage

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xem dung lượng ổ cứng trên Linux

3620 0 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash Storage

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm
Liên hệ chúng tôi