COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh download file trên PowerShell

721
author Hien Phan - 2022-07-11 11:22:12 (GMT+7)

Chúng ta có thể dùng lệnh theo cú pháp Invoke-WebRequest url_can_download -OutFile duong_dan_luu_file để download file trên PowerShell.

Ví dụ:

Invoke-WebRequest https://cloudbase.it/downloads/CloudbaseInitSetup_Stable_x64.msi -OutFile C:\CloudbaseInitSetup_Stable_x64.msi


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Hien Phan

/dev/sr0

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận