COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh cắt 'n' ký tự đầu tiên của mỗi dòng trong file trên Linux

474
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-10 16:53:45 (GMT+7)

Ví dụ chúng ta có file 123host.txt như sau:

bash (non-root)
cat 123host.txt
ten mien viet nam
hosting
cloud vps gia re
chung chi ssl

Để lấy 7 ký tự đầu tiên trên mỗi dòng trong file chúng ta làm như sau:

bash (non-root)
cut -c 1-7 123host.txt
Kết quả
ten mie
hosting
cloud v
chung c

Chú thích tham số lệnh cut:

  • -c: Tham số chỉ định chỉ chọn những ký tự này.

  • 1-7: Là ký tự đầu tiên đến ký tự thứ 7 trên mỗi dòng.

  • 123host.txt: Là file chúng ta cần lấy ký tự.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận