COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh cắt từ ký tự 'n' đến cuối mỗi dòng trong một file trên Linux

765
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-10 16:54:23 (GMT+7)

Ví dụ chúng ta có file 123host.txt như sau:

bash (non-root)
cat 123host.txt
ten mien viet nam
hosting
cloud vps gia re
chung chi ssl

Chúng ta muốn lấy từ ký tự thứ 3 đến cuối mỗi dòng chúng ta làm như sau:

bash (non-root)
cut -c 3- 123host.txt
Kết quả
n mien viet nam
sting
oud vps gia re
ung chi ssl

Chú thích tham số lệnh cut:

  • -c: Tham số chỉ định chỉ chọn những ký tự này.

  • 3-: Là ký tự thứ 3 đến cuối trên mỗi dòng.

  • 123host.txt: Là file chúng ta cần lấy ký tự.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận