Nhân viên kinh doanh tên Bông hỗ trợ tốt gần gũi, đã mua nhiều dịch vụ bên đây.
Phần suport khá ổn, nhưng cần nắm chuyên môn tốt và sát sao về thắc mắc của khách hơn là lang mang

- Pham Quoc Tuan -

123HOST confirms customers are using the service

Registered for the service at
2018-04-10

Date wrote a review
2020-07-22

At the time of writing the review, the customer used the service Đại lý Hosting 6 Năm, 2 Tháng.