Nhân viên sale rất nhiệt tình và hỗ trợ tốt.
Phần support kỹ thuật hơi bị thiếu chuyên môn đôi lúc nc mà ko giải quyết dc nhiều

- Pham Tuan -

123HOST confirms customers are using the service

Registered for the service at
2018-04-10

Date wrote a review
2020-07-22

At the time of writing the review, the customer used the service Đại lý Hosting 6 Năm, 2 Tháng.