Hướng dẫn chuyển tên miề
về 123HOST

1. Hướng dẫn chuyển tên miền quốc tế về 123HOST:

123HOST sẽ chuyển tên miền quốc tế miễn phí từ nhà cung cấp khác về 123HOST, việc chuyển đổi nhà đăng ký tức là tên miền của bạn sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm. Xem phí gia hạn tên miền quốc tế.

Các bước chuyển tên miền quốc tế về 123HOST:

 • Truy cập vào Trung tâm tài khoản >> Đăng ký dịch vụ >> Chuyển tên miền
 • Kiểm tra trạng thái tên miền còn đang hoạt động.
 • Chọn Đặt mua.
 • Điền email quản lý tên miền hiện tại, cung cấp mã EPP Code.
 • Sau khi hoàn tất thanh toán chúng tôi sẽ gửi email tới nhà quản lý tên miền của bạn. Bạn cần xác nhận vào email đồng ý chuyển đổi nhà đăng ký từ nhà quản lý gửi về. Chúng tôi sẽ chuyển tên miền về 123HOST trong vòng 5 ngày làm việc và chậm nhất là 15 ngày.
2. Huớng dẫn chuyển tên miền Việt Nam về 123HOST:

123HOST sẽ chuyển tên miền Việt Nam miễn phí từ nhà cung cấp khác về 123HOST. Các bước chuyển tên miền Việt Nam như sau:

Đối với tên miền thuộc quyền sở hữu của công ty:

Đối với tên miền thuộc quyền sở hữu của cá nhân:

 • Truy cập vào Trung tâm tài khoản >> Đăng ký dịch vụ >> Chuyển tên miền.
 • Kiểm tra trạng thái tên miền còn đang hoạt động.
 • Chọn Đặt mua.
 • Tải bản khai chuyển đổi tên miền dành cho cá nhân (Quý khách vui lòng in 2 bản, ký tên kèm theo CMND/passport và gửi cho nhà đăng ký cũ xác nhận rồi gửi lại 1 bản cho 123HOST).
 • Tải bản khai chuyển đổi DNS dành cho cá nhân (Quý khách vui lòng in 2 bản, ký tên kèm theo CMND/passport và gửi cho nhà đăng ký cũ xác nhận rồi gửi lại 1 bản cho 123HOST).
 • Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ 123HOST sẽ tiến hành chuyển tên miền Việt Nam về cho bạn trong 5 ngày làm việc và trễ nhất là 15 ngày.

Cần biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ PHÒNG KINH DOANH – 028 73 002 123 (phím 1).