Nguyễn hiếu

  • Bài viết: 0
  • Command: 0
  • Hỏi: 1
  • Trả lời: 0
  • Lượt xem bài viết: 0

Follow me
Nội dung đóng góp
1
Votes
1
Trả lời
105

Làm thế nào để khawcsh phục lỗi cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository base trên centos6

Tôi đang chạy Centos6 và gặp phải lỗi này khi cố install 1 file .rpm ` http://vault.centos.org/6.10/os/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 14] problem making ssl connection Trying other mirror. ...