1
0
Đặt câu hỏi
Hỏi đáp

Làm thế nào để khawcsh phục lỗi cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository base trên centos6

author Nguyễn hiếu - 2022-05-30 20:59:56 57

Tôi đang chạy Centos6 và gặp phải lỗi này khi cố install 1 file .rpm `

http://vault.centos.org/6.10/os/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 14] problem making ssl connection        
  Trying other mirror.                                                  Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: C6.10-base. Please verify its path and try again 
Đăng câu trả lời

1 câu trả lời

0
author Nguyễn Ngọc Đang @ngocdang - 2022-05-31 11:12:22

Bạn có thể sử dụng command sau: yum clean all && yum update yum && yum update curl && yum update openssl && yum update nss Rồi cài lại file .rpm Ngoài ra bạn nên cân nhắc sử dụng centos 7, vì centos 6 hiện tại 1 số repo đã không còn hỗ trợ.