Kubernetes

Kubernetes là một nền tảng mã nguồn mở, linh động, có thể mở rộng để quản lý container và các dịch vụ. Thuận lợi cho việc cấu hình và tự động hóa các tác vụ. Kubernetes có hệ sinh thái rất rộng, phát triển mạnh mẽ và được cộng đồng hỗ trợ rất nhiều.

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Kubernetes trên CentOS 7 tự động hoá với Ansible

Ansible là một công cụ mã nguồn mở giúp bạn có thể tự động hoá các tác vụ trên nhiều máy chủ cùng một lúc thông qua giao thức SSH. Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện tự động hoá cài đặt một cluster Kubernetes trên ...
6128 0 • 29 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Võ Trung Huy Kubernetes Ansible CI/CD

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Cluster Kubernetes với RKE trên Ubuntu 20.04

Rancher Kubernetes Engine (RKE) là một công cụ dùng để triển khai môi trường Kubernetes trên máy chủ vật lý hoặc máy chủ ảo hóa. RKE giúp đơn giản hóa việc cài đặt cluster Kubernetes trên bất kì hệ điều hành và nền tảng ...
4016 0 • 8 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Võ Trung Huy Kubernetes Ubuntu

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Cluster Kubernetes với RKE trên CentOS 7

Rancher Kubernetes Engine (RKE) là một công cụ dùng để triển khai môi trường Kubernetes trên máy chủ vật lý hoặc máy chủ ảo hóa. RKE giúp đơn giản hóa việc cài đặt cluster Kubernetes trên bất kì hệ điều hành và nền tảng ...
5667 2 • 8 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Võ Trung Huy Kubernetes CentOS

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm
Liên hệ chúng tôi