0
0
Đặt câu hỏi
Hỏi đáp

tôi bị lỗi không thể vào cpanel

author Hay Many - 2022-05-10 12:52:26 28

Không thể truy cập trang web nàyTrang web tại https://free01.123host.vn:2083//login/ có thể tạm thời không hoạt động hay được chuyển vĩnh viễn sang địa chỉ web mới. ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED

Đăng câu trả lời

1 câu trả lời

0
author Bùi Tấn Việt @buitanviet - 2022-05-11 15:39:37

Bạn có đang sài VPN hay Proxy gì không? Nếu có thì thử tắt đi rồi truy cập lại. Nếu không thì có thể mở ticket đến phòng kỹ thuật nhờ kiểm tra nhé.