1
0
Đặt câu hỏi
Hỏi đáp

Phim79.net (Error 521)

author Hải Nguyễn - 2021-12-26 10:53:04 363

Cho mình hỏi cách khắc phục lỗi: Error 521 Ray ID: 6c372ee1f99b6e4c • 2021-12-26 03:22:10 UTC Web server is down. Xin cảm ơn!

Đăng câu trả lời

1 câu trả lời

0
author Bùi Tấn Việt @buitanviet - 2021-12-27 16:07:47 Đã được chấp nhận

Bạn đang trỏ website về cloudflare. Lỗi trên do cloudflare không thể kết nối đến server hosting (có thể do định tuyến, đức cáp...). Phải tắt cloudflare đi nhé. Tắt cloudflare đi thì truy cập bình thường.