0
0
Đặt câu hỏi
Hỏi đáp

Mình free host dùng sub domain web mình dùng ssl R3 vậy subdomain mình dùng chung được không?

author Minh Trung - 2022-08-04 08:51:30 15

Mình free host dùng sub domain web mình dùng ssl R3 vậy subdomain mình dùng chung được không?

Mỗi lần mình chọn thêm sub domain là báo lỗi

Đăng câu trả lời

1 câu trả lời

0
author Ủa Em @idsofe3 - 2022-08-04 09:53:04

Sub-domain cũng phải trỏ về IP của hosting thì mới cấp SSL được bạn nha.