0
0
Đặt câu hỏi
Hỏi đáp

lỗi chặn truy cập tài nguyên

author Nguyen tu - 2022-05-13 17:50:09 26

mọi người ơi,mình định làm 1 host nhỏ đựng file .lua mà lúc kết nối thử thì nó trả kết quả như này đây :403 Forbidden Access to this resource on the server is denied!

giờ làm sao đây ạ

Đăng câu trả lời

1 câu trả lời

0
author Nguyễn Ngọc Đang @ngocdang - 2022-05-16 09:30:15

Nếu bạn đang sử dụng hosting có phí bạn có thể gửi yêu cầu cho kỹ thuật kiểm tra giúp, còn nếu đang dùng free thì bạn kiểm tra xem lại phân quyền, cũng như file .htaccess của source code