0
0
Đặt câu hỏi
Hỏi đáp

Không bật được ssl cho domain

author Phát Huy - 2022-07-23 12:39:25 44

Cho em hỏi sao em muốn bật ssl cho domain nhưng bị báo là : "Cloud not excute your request SSL is not enabled for this domain" Hỗ trợ giúp em với ạ domain : VipVn.Fun

Đăng câu trả lời

1 câu trả lời

0
author Tiến Thanh @tienthanh - 2022-07-23 19:10:52

Vấn đề này là do website của bạn đang trong quá trình cấp phát SSL nên sẽ không thể tiến hành cấp phát tiếp được, bạn cần chờ cho quá trình cấp phát SSL thành công.