0
0
Đặt câu hỏi
Hỏi đáp

Em Up file Sql Lên mà nó cứ báo lỗi, ai biết help em với

author Dương Tấn Sỹ - 2022-06-13 17:06:01 31

Lỗi Thống kê phân tích:

Đã phát sinh 5711 lỗi trong quá trình phân tích.

Gặp ký tự không cần. (near "" at position 1) Gặp ký tự không cần. (near "" at position 3) Gặp ký tự không cần. (near "" at position 5) Gặp ký tự không cần. (near "" at position 7) Gặp ký tự không cần. (near "[" at position 8) Gặp ký tự không cần. (near "" at position 9) Gặp ký tự không cần. (near "" at position 11) Gặp ký tự không cần. (near "" at position 13) Gặp ký tự không cần. (near "" at position 15) Gặp ký tự không cần. (near "" at position 17) Gặp ký tự không cần. (near "" at position 19) Gặp ký tự không cần. (near "" at position 21)

Đăng câu trả lời

1 câu trả lời

0
author Nguyễn Ngọc Đang @ngocdang - 2022-06-14 11:54:29

Để import DB vào phpmyadmin thì bạn cần phải dùng file .sql mới có thể import được nha. Bạn có thể tham khảo tài liệu sau: https://123host.vn/tailieu/kb/hosting/huong-dan-import-database-o-phpmyadmin.html