0
0
Đặt câu hỏi
Hỏi đáp

DirectAdmin - Chức năng Password Protected Directories không bảo mật file trong thư mục

author Phạm Hải Đăng - 2022-06-21 09:59:14 37

Tôi dùng Chức năng Password Protected Directories khi truy cập file index.html trong thư mục thì bật thông báo hỏi password nhưng nếu dùng link thẳng vào file jpg trong thư mục thì vẫn truy cập bình thường. Vậy thì không bảo mật được file trong thư mục . Nhờ kỹ thuật fix lại lỗi này.

Đăng câu trả lời

2 câu trả lời

0
author Bùi Tấn Việt @buitanviet - 2022-06-24 16:35:33 Đã được chấp nhận

Chính xác đây là bug của web server. Chỉ bị với file tĩnh như file ảnh, file css. Bên mình đã ghi nhận và sẽ fix bug sớm nha.

-1
author Nguyễn Ngọc Đang @ngocdang - 2022-06-24 09:56:13

Bạn có thể tham khảo tại: https://123host.vn/tailieu/kb/hosting-directadmin/huong-dan-dat-mat-khau-bao-ve-thu-muc-tren-directadmin.html