1
0
Đặt câu hỏi
Hỏi đáp

Css lỗi up rồi vẫn dùng css cũ

author bá khải lê - 2021-12-29 18:16:58 193

sao xóa css cũ up css mới rồi mà web vẫn dùng css cũ

Đăng câu trả lời

1 câu trả lời

0
author Bùi Tấn Việt @buitanviet - 2021-12-30 11:51:05

Thường là bị cache ở phía trình duyệt. Phần code HTML nên đánh dấu version cho file css sau khi sửa nó. Ví dụ href="style1.css thì sửa thành href="style1.css?v=1.