0
0
Đặt câu hỏi
Hỏi đáp

cài softaculous mahara lỗi

author Toàn Nguyễn - 2022-05-03 19:28:31 38

e cài đặt softaculous mahara nhưng cài đặt được 13% thì nó báo "Could not access your domain. Please make sure your domain is pointing to this server and there is no .htaccess file restricting access to your domain"

Mong ad giúp với

Đăng câu trả lời

1 câu trả lời

0
author Nguyễn Ngọc Đang @ngocdang - 2022-05-09 12:02:52

Nếu bạn đang sử dụng hosting có phí bạn có thể gửi yêu cầu cho kỹ thuật kiểm tra giúp, còn nếu đang dùng free thì bạn kiểm tra xem domain đã được trỏ về hosting chưa nha anh. Và kiểm tra file .htaccess có cấu hình chặn gì không.