0
0
Đặt câu hỏi
Hỏi đáp

Cài DNS chổ nào?

author Hải Nguyễn - 2021-12-26 12:44:16 55

Khi đăng ký host có gửi cho cai dns. Cài đặt cái dns đó chỗ nào vậy cả nhà. Xin cảm ơn!

Đăng câu trả lời

1 câu trả lời

0
author Bùi Tấn Việt @buitanviet - 2021-12-27 16:08:46 Đã được chấp nhận

Bạn đăng ký tên miền chưa? Và tên miền đó là gì? Đăng ký ở đâu.