1
0
Đặt câu hỏi
Hỏi đáp

Admin giúp em vớiㅤㅤㅤ

author Nguyễn Huy - 2022-04-21 15:05:04 653

Admin có thể reset lại cPanel cho em vớiㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Đăng câu trả lời

1 câu trả lời

0
author Linh Phạm @phamlinh220496 - 2022-04-25 09:52:43 Đã được chấp nhận

Nếu bạn đang sử dụng hosting có phí bạn có thể gửi yêu cầu cho kỹ thuật reset giúp, còn nếu đang dùng free thì bạn chỉ cần xóa các file/foler trong public_html và database đi hết là cũng như hosting mới.