Hướng dẫn clone website trên DirectAdmin bằng giao diện

Trong quá trình sử dụng, thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp phải trường hợp khách hàng muốn làm một web giống với một web mà chúng ta đã làm trước đó. Vậy bài viết này sẽ hướng dẫn cách clone source code và database qua một hosting mới trong cùng một VPS/server chạy DirectAdmin.

 

Bước 1 : xác định rõ username của web gốc và web mới

 

Nếu dùng tài khoản admin, ta vào mục Show All Users :

 

Nếu dùng tài khoản reseller, ta vào mục List Users :

 

Ví dụ ở bài viết này, ta cần clone web 123host.test qua web abcxyz.local. Vậy theo như hình này thì ta có :

123host.test có username là host123

abcxyz.local có username là abcxyz

 

 

Bước 2 : backup dữ liệu trên hosting gốc

 

Ta truy cập vào hosting gốc (trong trường hợp này là 123host.test) và backup theo hướng dẫn sau :

Hướng dẫn tạo backup và restore database trong DirectAdmin

 

**Lưu ý : làm theo hướng dẫn backup thôi, không restore

 

Đợt một lát để hệ thống tạo file backup, sau đó ta truy cập vào thư mục chứa file backup (thông thường là /home/<username>/backups/ ) và click vào tên file để tải về máy.

 

 

Sau khi tải về và giải nén ra thì file sẽ cho 2 thư mục là backup và domains :

 

Bước 3 : Upload code và import DB lên hosting mới

 

Truy cập hosting của web mới (trong trường hợp này là abcxyz.local), vào mục File Manager :

 

 

Lúc này, ta truy cập FTP vào hosting của web mới. Hướng dẫn FTP có thể xem ở link sau :

Hướng dẫn sử dụng FTP Client

 

Ta dùng tất cả các file trong thư mục domains/123host.test/public_html vừa mới giải nén ở bước 2, upload lên thư mục /home/abcxyz/domains/abcxyz.local/public_html/ :

 

Sau đó ta cần import database cũ lên cho web mới.

 

Trước hết là tạo database ở hosting của web mới, ta làm theo hướng dẫn sau :

Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin

 

Giờ xem lại trong thư mục backup mà ở bước 2 đã giải nén, tìm các file có đuôi với dạng .sql :

 

Sử dụng các file đó để import vào database vừa mới tạo trên hosting mới theo hướng dẫn sau :

Hướng dẫn Import Database bằng phpMyAdmin trên DirectAdmin

 

Cuối cùng là cấu hình gắn database vừa mới tạo vào code là hoàn tất.

 

 

Rate This Article