Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin

Chào các bạn! Trong bài viết này Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn tạo Database trên DirectAdmin 1. Đăng nhập vào giao diện quản lý của người dùng trên DirectAdmin. Nhấn chọn MySQL Management. 2. Nhấn Create new Database để tạo Database. 3. Điền các thông tin cho databases. … Continue reading Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin