Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin

Chào các bạn!

Trong bài viết này Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn tạo Database trên DirectAdmin

1. Đăng nhập vào giao diện quản lý của người dùng trên DirectAdmin. Nhấn chọn MySQL Management.

create_db_da_01

2. Nhấn Create new Database để tạo Database.

create_db_da_02

3. Điền các thông tin cho databases. Sau đó nhấn Create.

create_db_da_03

4. Nếu tạo database thành công, bạn sẽ thấy thông báo như sau. Bạn cần lưu lại thông tin này để sau này cài database cho website WordPress hoặc đăng nhập vào phpMyAdmin.

create_db_da_04

5. Quay lại MySQL Management, các bạn sẽ thấy xuất hiện Database vừa tạo.

create_db_da_05

Đến đây việc tạo Database trên DirectAdmin xem như thành công. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?