Hướng dẫn tạo backup và restore database trong DirectAdmin

Chào Qúy Khách,

Hôm nay Kỹ thuật xin hướng dẫn thực hiện backup và restore trên DirectAdmin.

1. Thực hiện backup

Bước 1: Truy cập vào quản lý DirectAdmin –> Chọn mục Create/Restore Backups

Unnamed QQ Screenshot20160827185749

Bước 2: Chọn các mục cần thực hiện backup tích vào –> Create Backup

Unnamed QQ Screenshot20160827185812

Bước 3: Truy cập vào Files

Unnamed QQ Screenshot20160827185826

Chọn foder backups

Unnamed QQ Screenshot20160827185849

Khách hàng sẽ thấy file vừa backup

Unnamed QQ Screenshot20160827185858

2. Thực hiện restore

Bước 1: Truy cập vào  Create/Restore Backups

Unnamed QQ Screenshot20160827185749

Bước 2:

Unnamed QQ Screenshot20160827185932

Chọn file cần restore –> Chọn mục cần restore –> Select Restore Options

Chúc Qúy Khách thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?