Hướng dẫn Import Database bằng phpMyAdmin trên DirectAdmin

Chào các bạn!

Trong bài viết này Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn import database bằng phpMyAdmin trên DirectAdmin.

Trước khi tiến hành Import Database, bạn cần phải tạo một Database mới. Sau khi tạo Database xong bạn cần có thông tin Username và Password quản lý Database để đăng nhập vào phpMyAdmin.

1. Đăng nhập vào giao diện quản lý của người dùng trên DirectAdmin. Nhấn chọn phpMyadmin.

import_db_da_01

2. Bạn sẽ được chuyển đến một địa chỉ khác và yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu quản lý Database để đăng nhập vào phpMyAdmin.

import_db_da_02

3. Chọn tên database cần import. Trong trường hợp này tôi sẽ import vào database tên là example_db, tôi nhấn chuột phải lên db này.

import_db_da_03

4. Nhấn chọn Import trên thanh menu. Tiếp theo nhấn Chọn tệp và duyệt đến thư mục chứ file database trên máy tính của bạn.

5. Sau khi chọn đến đường dẫn lưu trữ database cần import, nhấn chọn Go để tiến hành import.

import_db_da_04

6. Đợi đến khi quá trình import thành công. Bạn sẽ thấy thông báo “Import has been successfully finished” và database đã xuất hiện các bảng dữ liệu.

import_db_da_05

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?