Hướng dẫn tạo backup và restore database trong DirectAdmin

Chào Qúy Khách, Hôm nay Kỹ thuật xin hướng dẫn thực hiện backup và restore trên DirectAdmin. 1. Thực hiện backup Bước 1: Truy cập vào quản lý DirectAdmin –> Chọn mục Create/Restore Backups Bước 2: Chọn các mục cần thực hiện backup tích vào –> Create Backup Bước 3: Truy … Continue reading Hướng dẫn tạo backup và restore database trong DirectAdmin