Hướng dẫn Import Database bằng phpMyAdmin trên DirectAdmin

Chào các bạn! Trong bài viết này Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn import database bằng phpMyAdmin trên DirectAdmin. Trước khi tiến hành Import Database, bạn cần phải tạo một Database mới. Sau khi tạo Database xong bạn cần có thông tin Username và Password quản lý Database để … Continue reading Hướng dẫn Import Database bằng phpMyAdmin trên DirectAdmin