Đổi mật khẩu user trên DirectAdmin

Trong công tác quản trị VPS/server chạy DirectAdmin thì việc người dùng quên mất mật khẩu đăng nhập là việc thường diễn ra. Bài viết này sẽ giúp chúng ta đổi mật khẩu cho user trên DirectAdmin một cách đơn giản nhất. Ví dụ : một khách hàng yêu cầu […]