Đổi mật khẩu user trên DirectAdmin

Trong công tác quản trị VPS/server chạy DirectAdmin thì việc người dùng quên mất mật khẩu đăng nhập là việc thường diễn ra. Bài viết này sẽ giúp chúng ta đổi mật khẩu cho user trên DirectAdmin một cách đơn giản nhất.

Ví dụ : một khách hàng yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập để vào quản trị hosting có tên miền là abc.com (không nhớ rõ username), vậy để cấp lại mật khẩu đăng nhập cho hosting chứa tên miền abc.com thì ta làm như sau :

– Đăng nhập DirectAdmin với user admin hoặc user reseller (tùy theo tài khoản mà bạn được cấp) :

Giao diện khi đăng nhập với user admin :

 

Giao diện khi đăng nhập với user reseller :

 

– Tìm username ứng với tên miền :

  • Trường hợp bạn đăng nhập bằng user admin :

Vào mục Show All Users

 

Tìm username tương ứng với tên miền

 

 

  • Trường hợp bạn đăng nhập bằng user reseller :

Vào mục List Users

 

Tìm username tương ứng với tên miền

 

 

 

– Sau khi tìm ra username ứng với tên miền rồi thì ta đổi mật khẩu :

Vào mục Change Passwords :

  • Nếu đăng nhập với user admin :

  • Nếu đăng nhập với user reseller :

 

Nhập username vừa tìm được, nhập 2 lần mật khẩu mới rồi click vào Submit

 

 

*** Lưu ý : trong lúc nhập mật khẩu mới thì nên tắt tính năng tự động dịch (translate) của Chrome (nếu có sử dụng) vì nếu bật tính năng này thì sẽ không nhấn Submit được.

 

Chúc các bạn thành công !!!

Rate This Article