Hướng dẫn cấu hình SSL trên mã nguồn Magento

Chào các bạn,

Hôm nay Kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình SSL trên mã nguồn Magento.

Đầu tiên ta cần phải cài đặt SSL lên nơi lưu trữ trang web của bạn.

Nếu bạn đang đặt trang web trên hosting Cpanel thì ta sẽ làm theo hướng dẫn cài đặt SSL trên Cpanel tại đây. Nếu bạn đang đặt trang web trên VPS chạy DirectAdmin thì ta sẽ làm theo hướng dẫn tại đây. Các bạn có thể xem thêm cách cài đặt SSL lên các môi trường khác tại đây.

Sau khi đã cài đặt SSL xong, ta cần phải cấu hình trong mã nguồn Magento để chạy được https.

Để làm được điều này, chúng ta sẽ truy cập vào giao diện admin của trang web.

Chọn thẻ System > Configuration.

Tiếp theo chọn thẻ Web > Secure.

Tại đây ở mục Base URL, ta sẽ nhập theo định dạng: https://yourdomain

Tại mục Use Secure URLs in Frontend, chọn Yes.

Tại mục Use Secure URLs in Admin, chọn Yes.

Sau đó nhấn Save Config để lưu cấu hình lại.

Vậy là bạn đã có thể truy cập được trang web của mình theo định dạng https://yourdomainkhóa xanh rồi.

Tuy nhiên để khi mình gõ yourdomain vào trình duyệt rồi enter mà trình duyệt tự chuyển về dạng https://yourdomain thì ta cần chỉnh sửa trong file .htaccess trong mã nguồn trang web, các bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?