Hướng dẫn cài đặt SSL trên Hosting 123HOST

Chào Khách Hàng,

Hôm nay Kỹ thuật xin hướng dẫn cách cài đặt SSL trên hosting của 123host, mời Khách hàng tham khảo.

Bước 1: Sau khi tạo mua dịch vụ SSL tạo 123HOST, kỹ thuật sẽ tiến hành kích hoạt dịch vụ SSL cho Khách hàng lúc này Khách hàng sẽ nhận được 3 file để tiến hành cài đặt SSL lên hosting. 3 file lần lượt là:

PRIVATE KEY – CERTIFICATE – CA

 + File PRIVATE KEY: Khách hàng có được lúc tạo CSR (tạo CSR tại link: http://csrgen.123host.vn/).

 + File CERTIFICATE và CA: 2 file này Khách hàng có thể truy cập vào trang quản lý dịch vụ: client.123host.vn

1

 Tải 2 file Cert và CA về

2

 + Vậy lúc này Khách hàng sẽ có 3 file cần thiết để cài đăt SSL lên hosting.

3

Bước 2: Tiến hành truy cập vào cpanel –> Tại mục Security –> Chọn SSL/TLS Manager

4

Bước 3: Chọn mục Install and Manage SSL for your site (HTTPS)

5

Bước 4: Chọn Domain cài đặt SSL

 6

Bước 5: Lần lượt dán nội dung của 3 file CERTIFICATE – PRIVATE KEY  – CA CERTIFICATE vào khung

7

Bước 6: Sau khi dán đủ 3 file trên tiến hành nhấn Install Certificate để cài đặt –> Xuất hiện thông báo việc cài đặt thành công

8

Bước 7: Đăng nhập vào domain đã cài đặt SSL qua HTTPS để kiểm tra kết quả

11

Chúc Khách hàng thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?