Hướng dẫn cài đặt SSL trên Vesta CP

Vesta CP là một công cụ quản trị web hosting miễn phí đi kèm với nhiều tính năng để quản lý và cấu hình hệ thống Linux thông qua giao diện đơn giản và rõ ràng. Cũng như nhiều Web Hosting Control Panel khác, Vesta CPS cũng cho phép cài đặt chứng chỉ SSL lên một domain thông qua giao diện web.

Sau khi bạn có một chứng chỉ SSL cho tên miền của mình, bạn có thể tiến hành cái đặt nó lên Vesta Control Panel. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt chúng chỉ SSL trên Vesta CP.

Bước 1: Đăng nhập vào Vesta CP

Bước 2: Chuyển qua tab WEB, chọn tên miền cần cài đặt SSL và nhấn nút EDIT

Bước 3: Trong phần cấu hình, nhấn chọn SSL Support

Bước 4: Sao chép nội dung của Private Key, CertificateCA Bunble dán vào các trường tướng ứng như hình bên dưới:

Bước 5: Sau khi nhập xong, nhấn nút Save ở cuối trang

Chứng chỉ SSL của bạn đã được cài đặt và bạn có thể kiểm tra xem nó đã hoạt động chưa bằng các công cụ sau:

https://sslchecker.com/sslchecker
https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html
https://certlogik.com/ssl-checker

Chúc các bạn thực hiện thành công!

123HOST – Giải pháp số dành cho doanh nghiệp

Tagged:

Rate This Article

Leave A Comment?