Hướng dẫn chuyển hướng (redirect) từ http thành https trên hosting ở 123host.

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CHUYỂN HƯỚNG TỪ HTTP SANG HTTPS TRÊN HOSTING.

Sau khi cài xong SSL cho website chạy trên hosting ở 123host, thì đường link sẽ vẫn chưa thể hiển thị ổ khóa xanh. Để đường link có màu xanh thì ta phải truy cập bằng giao thức https. Tuy nhiên khi người dùng truy cập sẽ không để ý đến giao thức, khi đó đường link sẽ không được chuyển sang màu xanh và có thể gặp lỗi không thể vào được website. Chính vì thế sau khi cài đặt SSL cho website ta phải cấu hình chuyển hướng từ http sang https cho các truy vấn vào website thì ta mới bảo đảm rằng chứng chỉ SSL của chúng ta có tác dụng tốt nhất.

Để cấu hình chuyển hướng từ http sang https trên hosting ta chỉ cần chèn thêm đoạn mã sau vào cuối file .htaccess:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]

Với đoạn mã trên là ta có thể chuyển hướng các truy cập và truy vấn khi có người truy cập từ http://domain sang https://domain.com.

Cám ơn quý khách đã xem bài viết.

Chúc quý khách thành công!

Rate This Article

1 Comment

Leave A Comment?