Hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin

Chào Khách hàng,

Kỹ thuật xin hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin.

Bước 1: Sau khi tạo mua dịch vụ SSL tạo 123HOST, kỹ thuật sẽ tiến hành kích hoạt dịch vụ SSL cho Khách hàng lúc này Khách hàng sẽ nhận được 3 file để tiến hành cài đặt SSL lên hosting. 3 file lần lượt là:

PRIVATE KEY – CERTIFICATE – CA

 + File PRIVATE KEY: Khách hàng có được lúc tạo CSR (tạo CSR tại link: http://csrgen.123host.vn/).

 + File CERTIFICATE và CA: 2 file này Khách hàng có thể truy cập vào trang quản lý dịch vụ: client.123host.vn

1

 Tải 2 file Cert và CA về

2

 + Vậy lúc này Khách hàng sẽ có 3 file cần thiết để cài đăt SSL lên hosting.

3

Bước 2: Tiến hành truy cập trang quản lý DirectAdmin –> Chọn SSL Certificates

12

Bước 3: tích chọn mục Paste a pre-generated certificate and key –> Dán lần lượt nội dung 2 file  CERTIFICATE – PRIVATE KEY  –> Save.

13

Bước 4:  Sau khi save 2 file trên, quay lại giao diện SSL Certificates –> Cick Here to paste a CA Root Certificate

14

Bước 5: Dán nội dung của file CA vào khung và Save lại

15

Bước 6: Sau khi xong Khách hàng đợi vài phút, đăng nhập vào link domain qua giao thức HTTPS để kiểm tra

16

Chúc Khách hàng thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?