Hướng dẫn cấu hình SSL cho Xenforo

Chào các bạn, trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cấu hình SSL cho website chạy mã nguồn Xenforo từ giao thức http sang https sử dụng file .htaccess

Lưu ý để website chạy được giao thức https, bạn phải có một chứng chỉ SSL đã được cài đặt cho tên miền website. Nếu bạn không có một chứng chỉ SSL được được cài đặt cho domain, cấu hình này sẽ gây ra các vấn đề khi truy cập vào website hoặc trang quản trị.

Cấu hình chuyển hướng HTTP sang HTTPS

Xem hướng dẫn cấu hình chuyển hướng bằng file .htaccess tại đây.

Kích hoạt SSL trong file config của Xenforo

Bước 1: Đăng nhập vào Control Panel của Hosting

Bước 2: Di chuyển vào thư mục cài đặt Xenforo của bạn

Bước 3: Mở tập tin config.php nằm tại library/config.php

Bước 4: Thêm vào nội dùng sau:

$_SERVER['HTTPS'] = 'on';

Dòng trên sẽ làm cho Xenforo load toàn bộ nội dùng website = SSL/HTTPS

Bước 5: Lưu thay đổi và đóng file config.php

Rate This Article

Leave A Comment?