Hướng dẫn tạo VPN trên VPS Linux

1. Giới thiệu:

Mạng riêng ảo hay VPN (Virtual Private Network) là một mạng dành riêng để kết nối các máy tính lại với nhau thông qua mạng Internet công cộng. Những máy tính tham gia mạng riêng ảo sẽ “nhìn thấy nhau” như trong một mạng nội bộ – LAN (Local Area Network).

2. Mục đích:

  • Sử dụng VPN để ẩn địa chỉ IP thực máy tính đang sử dụng khi truy cập internet.
  • Truy cập các website chặn truy cập với IP hiện tại của máy tính đang sử dụng.
  • Truy cập quốc tế thông qua đường truyền mạng của VPS khi mạng quốc tế của đường truyền hiện tại bị rớt.

3.Yêu cầu

  • VPS của bạn phải có hỗ trợ TUN/TAP, bạn có thể yêu cầu bộ phận Kỹ thuật kiểm tra và cấu hình thêm chức năng đó cho VPS của mình.

4. Thực Hiện

Bước 1: Truy cập vào VPS thông qua SSH

Có thể tham khảo hướng dẫn truy cập SSH vào VPS, Server thông qua bài viết sau:

Hướng dẫn truy cập vào VPS, Servers thông qua giao thức SSH

Bước 2: Tiến hành cài đặt wget (trong trường hợp hệ thống chưa có)

  • Gõ lệnh sau:

yum install wget -y

Bước 3: Cài đặt VPN

  • Sử dụng lệnh sau để cài đặt VPN

wget https://git.io/vpn -O openvpn-install.sh && bash openvpn-install.sh

  • Lệnh trên sẽ tiến hành tự động tải về đoạn script cài đặt Openvpn và tiến hành cài đặt.

  • Điền các thông tin như: Protocol, port, DNS, Tên của chứng chỉ sẽ được cấp, có thể điền như hình sau đó bấm phím bất kỳ.

  • Hệ thống sẽ tiến hành tự động cài đặt OpenVPN và tạo ra các file cần thiết cho người dùng kết nối.

  • Vậy là bạn đã có một hệ thống VPN để sử dụng trong những ngày đứt cable. Bạn chỉ cần download file ovpn vừa được tạo ra về máy tính của mình và kết nối thông qua OpenVPN Client (Windows) hoặc Tunnelblick (MacOS).

Rate This Article

Leave A Comment?