Hướng dẫn truy cập vào VPS, Servers thông qua giao thức SSH

1.Giới thiệu Có thể tham khảo bài viết giới thiệu về SSH tại đường dẫn sau: Giới thiệu về SSH 2.Mục đích Truy cập vào máy chủ Linux để quản lý hoặc cài đặt thêm các thành phần cho hệ thống. 3.Thực hiện. -Windows: Sử dụng công cụ putty ( … Continue reading Hướng dẫn truy cập vào VPS, Servers thông qua giao thức SSH