Hướng dẫn truy cập vào VPS, Servers thông qua giao thức SSH

1.Giới thiệu

Có thể tham khảo bài viết giới thiệu về SSH tại đường dẫn sau:

Giới thiệu về SSH

2.Mục đích

  • Truy cập vào máy chủ Linux để quản lý hoặc cài đặt thêm các thành phần cho hệ thống.

3.Thực hiện.

-Windows:

  • Sử dụng công cụ putty ( Có thể tải về tại đường dẫn sau: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html)
  • Bật công cụ putty và điền thông tin truy cập đã được cấp: IP, port

  • Một cửa số thông báo hiện ra trong trường hợp bạn đăng nhập lần đầu tiên, chọn Yes

  • Điền user và password được cấp vào cửa sổ tiếp theo hiện ra, trong trương hợp này user là root:

  • Màn hình đăng nhập thành công

-MacOS

Trong trường hợp bạn sử dụng hệ điều hành MacOS, bạn có thể sử dụng công cụ terminal có sẵn của Apple bằng cách nhấn: command + space và gõ terminal vào ô tìm kiếm:

  • Trên cửa sổ terminal mới được tạo ra, đánh lệnh

ssh root@103.255.236.153

  • Trong đó root là user được cấp, 103.255.236.153 là IP của VPS, Servers.
  • Trong trường hợp port kết nối khác port mặc định 22, ví dụ port 12345 ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

ssh root@103.255.236.153 -p 12345

  • Điền password đã được cung cấp, màn hình đăng nhập thành công như sau

 

 

Rate This Article

Leave A Comment?