Giới thiệu về SSH

SSH (Secure Shell) là một giao thức mạng được sử dụng để đăng nhập vào máy chủ ảo VPS/Server chạy Linux từ xa qua giao diện dòng lệnh. Dữ liệu trao đổi thông qua SSH đều được mã hóa lại để bảo mật thông tin an toàn hơn. SSH tạo ra … Continue reading Giới thiệu về SSH