So sánh SSL trả phí và Let’s Encrypt

Chào các Bạn,

Hôm nay mình so sách giữa 2 loại chứng chỉ SSL trả phí và Let’s  Encrypt miễn phí

1. Tính an toàn

Đôi với những doanh nghiệp, cơ sở lớn như ngân hàng – kinh doanh thương mại điện tử – tổ chức chính phủ cần độ an toàn cao, việc sử dụng loại chứng chỉ Let’s Encrypt là không đảm bảo vì nó không thực hiện xác thực chủ thể doanh nghiệp – cở sở -hay  tổ chức sẽ dễ bị lợi dụng kiểu tắng công giả mạo.

ssl-secure-logo4

2. Cách sử dụng

Với loại chứng chỉ Let’s Encrypt sẽ được tự động cấp, người sử dụng phải hiểu biết về lệnh trên máy chủ để thực hiện tao tác cài đặt. với các chứng chỉ SSL trả phí người dùng sẽ được hỗ trợ liên tục trong thời gian sử dụng.

ssl

3. Tính liên kết

Với chứng chỉ Let’s Encrypt mỗi máy chủ khác nhau người dùng phải thao tác lệnh tạo vào cài đặt riêng. với SSL trả phí người dùng có thể sử dụng chức năng sa chép cho các server khác nhau.

4. Tính tập trung

Với chứng chỉ Let’s Encrypt người dùng phải tự quản lý với những ssl riêng biệt trên từng máy chủ sẽ khó khăn hơn, với SSL trả phí người dùng sẽ có giao diện tập trung cho việc quản lý tất cả các chứng chỉ.

5. Tính tương thích

Chứng chỉ Let’s Encrypt đang trong giai đoạn thử nghiệm nên sẽ không hoàn toàn đảm bảo về độ tương thích của mọi hệ thống như là chứng chỉ trả phí.

ev-certificate

Dưới đây là một vài so sách thêm về tính năng

unnamed-qq-screenshot20160929225724

Đây là những điểm so sách tại thời điểm hiện tại.

Rate This Article

Leave A Comment?