Hướng dẫn cấu hình SSL cho hệ thống CS-Cart

Để cài đặt SSL cho hệ thống CS-Cart, bạn có thể đăng ký một chứng chỉ SSL cho website của mình tại 123HOST. Sau khi tiến hành cài đặt SSL trên hệ thống Hosting hoặc Server của mình, ta cần cấu hình tại Admin Panel của CS-Cart.

KÍCH HOẠT SSL TẠI GIAO DIỆN QUẢN TRỊ CỦA CS-CART

Bước 1: Truy cập vào CS-Cart Admin Panel rồi chọn Setting > Settings Wizard

Bước 2: Tại mục:

+ Enable secure connection for the storefront: Chọn Secure full site

+ Enable secure connection in the administration: Click chọn

Sau đó bấm Finish.

Vậy là website của bạn đã có thể sử dụng SSL.

 

Rate This Article

Leave A Comment?