Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https cho domain sử dụng Cloudflare

Chào các bạn, hôm nay kỹ thuật sẽ hướng dẫn cách cấu hình tự động chuyển hướng từ http sang https đối với domain sử dụng Cloudflare.

Hiện nay có rất nhiều người đang sử dụng dịch vụ của cloudflare, để cấu hình tự động chuyển hướng cho domain từ http sang https ta làm như sau:

Bước 1: Login vào Cloudflare

Bước 2: Tại giao diện quản lý của Cloudflare ta chọn “Page Rules”

Bước 3: Chọn “Create Page Rules”

Bước 4: Tạo rule chuyển hướng cho domain

Để cấu hình cho cả subdomain ta thêm dấu * vào trước domain, .

Để cấu hình cho toàn bộ thành phần của domain ta thêm dấu * sau dấu /

Sau đó chọn “Add a Setting”

Trong mục “Then the settings are” chọn ” Allways Use HTTPS”

Như vậy là ta đã hoàn tất việc cấu hình tự chuyển hướng cho domain từ http sang https sử dụng Cloudflare

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?